Montfoort Examens

Altijd paraat voor jouw certificaat!

Welkom bij Montfoort Examens! Montfoort Examens zorgt voor het certificeren van Steigerbouwers. 

Met ingang van 1 januari 2017 is het een verplichting om aantoonbaar te maken dat u vakbekwaam bent om montagehandelingen uit te voeren op steigers. Wij helpen u dus graag aan de benodigde certificaten.

De aantoonbaarheid van de vakbekwaamheid van het personeel kan door middel van diplomering (MBO) of men kan kiezen voor persoonscertificering. De certificerende instelling geeft bij een positief advies van het examenbureau een persoonscertificaat af voor de steigerbouwer, welke wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR).

Het beheer van het certificatieschema en van de vakbekwaamheidsprofielen wordt verzorgd door de Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH). De examens worden uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door deze stichting. SVWOH richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte.  


Voor het examenreglement verwijzen wij u naar onderstaande link:

https://www.svwoh.nl/wp-content/uploads/2024/01/SVWOH-Examenreglement-2024-Ned-Def.pdf